Logo Fotoclub Maashorst

Nieuwsberichten

Activiteiten

Fotoclub Maashorst organiseert jaarlijks ca. tien besloten clubavonden. Deze zijn alleen toegankelijk voor eigen leden. Daarnaast zijn er door het jaar heen verschillende publieksactiviteiten, denk aan lezingen, workshops en andere evenementen. In het onderstaande overzicht  staat de eerstkomende activiteit bovenaan. Voor vragen over een activiteit of wil je een keer op proef meedraaien, neem contact op via het contactformulier op deze website.

Informatie-/lezingavond Fotoclub Maashorst (besloten)

Let op: Deze avond is verplaatst naar donderdag 23 maart a.s.!Donderdag 9 maart 2023 houdt Fotoclub Maashorst i.o. een informatie-/lezingavond met als thema ‘De Maashorst in beeld’. Deze boeiende foto-/filmpresentatie wordt verzorgd door leden van de Udense fotoclub in oprichting en vindt plaats in clubgebouw De Groenhoeve aan de Artillerieweg 3 in Uden (naast de Kinderboerderij). De aanvangstijd is 20.00 uur, zaal open 19.30 uur, waarbij de entree gratis is. Deze avond is besloten en alleen toegankelijk voor aspirant-leden of

Lees verder »

Oprichtingsvergadering Fotoclub Maashorst

Datum: Donderdag 6 april 2023.Onderwerp: Oprichtingsvergadering.Locatie: De Groenhoeve (Artillerieweg 3 Uden).Aanvang: 20.00 uur. Activiteiten:Voorafgaande aan de goedkeuring van de reglementen en aansluitend de bestuursverkiezing, wordt een korte toelichting gegeven op de doelstelling en visie van Fotoclub Maashorst. Ook wordt het verslag van de enquête gepresenteerd. Tijdens deze oprichtingsvergadering worden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Fotocub Maashorst besproken. Na goedkeuring van deze stukken door de leden wordt door de vergadering uit de beschikbare kandidaten een voorzitter, secretaris en eventueel

Lees verder »

Clubavond Fotoclub Maashorst

Datum: Donderdag 11 mei 2023.Onderwerp: Clubavond.Locatie: De Groenhoeve (Artillerieweg 3 Uden).Aanvang: 19.30 uur. Activiteiten:Tijdens de clubavond komen de leden van Fotoclub Maashorst bij elkaar om een vooraf afgesproken thema te behandelen. Dit kan zijn het bespreken van een of meerdere foto’s en/of filmpjes, het geven van een korte workshop waarin een (technisch) onderwerp wordt behandeld of het met behulp van een beamer presenteren van eigen werk. Ook kan een spreker worden uitgenodigd die, door middel van een presentatie, de fotografische

Lees verder »

Beknopt overzicht

Clubavond Fotoclub Maashorst

Datum: Donderdag 11 mei 2023.Onderwerp: Clubavond.Locatie: De Groenhoeve (Artillerieweg 3 Uden).Aanvang: 19.30 uur. Activiteiten:Tijdens de clubavond komen de leden van Fotoclub Maashorst bij elkaar om

Lees verder »

Aanmelden Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van Fotoclub Maashorst is nog in ontwikkeling en wordt later dit voorjaar in gebruik genomen.

error: Content is protected !!