Logo Fotoclub Maashorst

Nieuwsberichten

Fotoclub Maashorst zoekt penningmeester- ingevuld!

Ben jij op zoek naar een uitdagende bestuursfunctie bij de leukste fotoclub van Zuid-Nederland? Wij zijn een laagdrempelige fotoclub en hebben op 6 april jl. onze oprichtingsvergadering gehad. De 75 aangesloten leden staan de trappelen om hun fotografische kennis met elkaar te delen. Wil jij jouw kennis op financieel gebied met ons delen? Spreekt dit jou aan? Dan ben je bij Fotoclub Maashorst aan het juiste adres!

WAT DOET FOTOCLUB MAASHORST?
Wij bevorderen fotografie in de ruimste zin van het woord en doen dit door middel van het houden van bijeenkomsten en het organiseren van activiteiten, zoals het samen fotograferen, excursies, uitnodigen van gastsprekers en het geven van uitleg over techniek. Onze missie daarbij is: ‘Sociaal contact door middel van fotografie’. Gezelligheid staat hoog in ons vaandel!

TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER?

  • Het in overleg met het bestuur actueel houden en beheren van de financiële middelen van de vereniging en legt hiervan jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering verantwoording af;
  • het zorgdragen voor een nauwgezette inning van onder andere contributies, donaties en bijdragen voor activiteiten;
  • het beheren van geldmiddelen, doen van betalingen namens de vereniging en het verzorgen van de administratie ten behoeve van de inkomsten en uitgaven;
  • het actueel houden en archiveren van de daaraan verbonden financiële administratie evenals alle ingekomen stukken met betrekking tot de financiën;
  • het opstellen van een actueel financieel overzicht voor elke bestuursvergadering;
  • aan het einde van elk kalenderjaar het opstellen van een exploitatierekening met bijbehorende balans, evenals de conceptbegroting voor het komend jaar;
  • het onderhouden van contact met de ledenadministratie en het zorgdragen voor informatievoorziening ten behoeve van de kascommissie;
  • het ontwerp van de exploitatierekening, begroting en verantwoording over het afgelopen boekjaar legt hij/zij, één maand voor de algemene ledenvergadering, voor aan het bestuur.

WAT BIEDEN WIJ?
Een leuk team van enthousiaste mensen, dat samen de schouders eronder zet! Als vrijwilliger penningmeester ben je een spin in het web en heb je veel contacten, zowel intern als extern.

HEB JE INTERESSE?
Stuur jouw motivatie naar Fotoclub Maashorst, info@fotoclubmaashorst.nl. Wil je graag eerst wat informatie, neem dan contact op via het contactformulier. Wij bellen je dan zo spoedig mogelijk terug. Download hier het complete functieprofiel.

Meest recente nieuwsberichten

Glasvleugelvlinder steelt de show!

Zaterdagmorgen 27 mei was de tweede excursie met vijftien deelnemers naar de Vlindertuin in Gemert. “Het was een heerlijke ochtend. We kregen eerst een mooie

Vliegende start voor Fotoclub Maashorst

Na een overweldigende start van Fotoclub Maashorst, enkele maanden geleden, heeft een aantal leden afgelopen vrijdag hun eerste uitstapje gehad naar de vlindertuin in Gemert.

Excursie naar Vlindertuin Gemert

Het is vrijdagochtend 12 mei wanneer we verzamelen bij De Groenhoeve in Uden om vervolgens op weg te gaan naar de vlindertuin in Gemert. Het

Vacature voor een secretaris!

Ben jij op zoek naar een uitdagende bestuursfunctie bij de leukste fotoclub van Zuid-Nederland? Wij zijn een laagdrempelige fotoclub en hebben op 6 april jl.

Aanmelden Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van Fotoclub Maashorst is nog in ontwikkeling en wordt later dit voorjaar in gebruik genomen.

error: Content is protected !!