Logo Fotoclub Maashorst
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement beschrijft de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het bevat aanvullingen en uitwerkingen van de statuten: regels, richtlijnen en afspraken, maar bijvoorbeeld ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden. Het huishoudelijk reglement is een nadere detaillering van en een aanvulling op de statuten. Procedures, taakomschrijvingen en werkwijzen worden hier verder omschreven. Het huishoudelijk reglement mag niet in tegenspraak zijn met de statuten. Waar dit toch het geval is, hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is openbaar en door belangstellenden, zoals leden en donateurs, op te vragen. Ga voor de volledige tekst naar Huishoudelijk Reglement.

error: Content is protected !!