Logo Fotoclub Maashorst
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ledenpagina

Statuten

Fotoclub Maashorst is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daar zijn ook de statuten van de vereniging vastgelegd. Hierin staan de basisregels van de vereniging. Denk aan de verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur. Naast de naam van de vereniging en de gemeente waarin zij is gevestigd, staat ook het doel van de vereniging in de statuten. Ook de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, of de manier waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd. De statuten voorkomen dat er onduidelijk over allerlei zaken ontstaat. Iedereen weet waarin hij/zij aan toe is. Ga voor de volledige tekst naar Statuten of klik op onderstaande button.

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement beschrijft de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het bevat aanvullingen en uitwerkingen van de statuten: regels, richtlijnen en afspraken, maar bijvoorbeeld ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden. Het huishoudelijk reglement is een nadere detaillering van en een aanvulling op de statuten. Procedures, taakomschrijvingen en werkwijzen worden hier verder omschreven. Het huishoudelijk reglement mag niet in tegenspraak zijn met de statuten. Waar dit toch het geval is, hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is openbaar en door belangstellenden, zoals leden en donateurs, op te vragen. Ga voor de volledige tekst naar Huishoudelijk Reglement.

Privacyverklaring

Een privacyverklaring, ook wel privacyreglement of privacy statement genoemd, is een document waarin een organisatie of vereniging de betrokkenen informeert welke persoonsgegevens ze van hen verwerken, met welk doel en hoelang ze de gegevens bewaren. Hierin worden de volgende zaken benoemd: De identiteit van de verantwoordelijke, de doeleinden van de verwerking, in hoeverre het verplicht is om gegevens te verstrekken, wie de ontvangers zijn van de gegevens, vermelding van eventueel gebruik van geautomatiseerde gegevensverzameling, de rechten van de betrokkenen, het beveiligingsniveau en een vermelding van de contactpersoon.

Ook wordt aangegeven welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden gebruikt, gedeeld en wie de controle heeft over deze gegevens. Tevens de procedure die de gebruiker kan volgen om gebruik te maken van zijn of haar rechten die behoren bij het zogenaamde transparantiebeginsel. Het transparantiebeginsel omvat onder andere het recht op inzage, wijziging of verwijdering van de gegevens. Tot slot wordt het gebruik van cookies uitgelegd. Ga voor de volledige tekst naar Privacyverklaring.

Disclaimer

Een disclaimer is een kort stukje tekst waarin een organisatie of vereniging de bezoeker erop wijst dat de getoonde informatie op de website alleen voor de geadresseerde is bedoeld en dat de organisatie of vereniging niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verkeerd gebruik van de informatie. Als een bezoeker van de website bijvoorbeeld informatie naar anderen doorstuurt of reproduceert, is hij of zij zelf aansprakelijk voor de problemen die daardoor kunnen ontstaan, en niet de organisatie of vereniging. Ga voor de volledige tekst naar Disclaimer.

error: Content is protected !!