Logo Fotoclub Maashorst
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Activiteiten

Oprichtingsvergadering Fotoclub Maashorst (besloten)

Datum: Donderdag 6 april 2023.
Onderwerp: Oprichtingsvergadering.
Locatie: De Groenhoeve (Artillerieweg 3 Uden).
Aanvang: 20.00 uur.

Activiteiten:
Voorafgaande aan de goedkeuring van de reglementen en aansluitend de bestuursverkiezing, wordt een korte toelichting gegeven op de doelstelling en visie van Fotoclub Maashorst. Ook wordt het verslag van de enquête gepresenteerd.

Tijdens deze oprichtingsvergadering worden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Fotocub Maashorst besproken. Na goedkeuring van deze stukken door de leden wordt door de vergadering uit de beschikbare kandidaten een voorzitter, secretaris en eventueel een penningmeester gekozen. Daarnaast kunnen de aanwezigen twee algemene bestuursleden kiezen. Een voorlopige begroting over 2023 en contributievoorstel worden besproken, waarvoor goedkeuring aan de leden wordt gevraagd. Daarnaast wordt een kascommissie aangesteld.

Om het jaarprogramma voor 2023 rond te krijgen en goedgekeurd, wil het bestuur van de leden weten naar welke activiteiten de voorkeur uitgaat. Hierbij rekening houdend met de doelstellingen van de vereniging. Eventueel kan er een programmacommissie worden samengesteld.

Beknopt overzicht

Aanmelden Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van Fotoclub Maashorst is nog in ontwikkeling en wordt later dit voorjaar in gebruik genomen.

error: Content is protected !!