Logo Fotoclub Maashorst
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuwsberichten

Opstartbijeenkomst werkgroep Activiteiten

Donderdag 26 oktober 2023 is de werkgroep Activiteiten van Fotoclub Maashorst voor de eerste keer bij elkaar geweest. Een tiental leden, met een afgevaardigde van het bestuur, heeft zich gebogen over de nog in te vullen activiteiten voor de laatste clubavond, donderdag 7 december 2023 en het eerste halfjaar van 2024.

Tijdens deze bijeenkomst is constructief gesproken over de diverse activiteiten. De tien werkgroepleden hebben ieder hun eigen specifieke inbreng en kwaliteiten in deze werkgroep.

Leidraad bij het samenstellen van het programma 2024 is:

  • De wensen van de leden, zoals deze tijdens de enquête afgelopen zomer kenbaar zijn gemaakt;
  • dat er tijdens een clubavond een lezing, presentatie, activiteit of workshop wordt gegeven;
  • na de clubavond het inplannen van een excursie om in de praktijk te kunnen oefenen;
  • hierbij rekening houdend met ieders niveau op het gebied van fototechniek en -vaardigheden.

In de enquête is ook aangegeven dat er behoefte is aan het bespreken van foto’s. Als werkgroep, willen we het komende jaar door middel van clubavonden, praktijkoefeningen én themagroepen hiervoor een fundament leggen. Dit fundament heeft te maken met het elkaar leren kennen en sfeer creëren, waarin het bespreken van foto’s ook ‘veilig’ kan zijn. Daarbij willen we 2024 ook gebruiken om een groepje mensen vanuit de club bij elkaar te brengen die enerzijds de fototechnische kennis heeft en anderzijds ook de vaardigheid bezit om vanuit ‘de menselijke’ kant naar een foto te kijken. Aanwezige kennis over dit onderwerp bij andere fotoclubs zal de komende periode worden geraadpleegd. Het idee voor de nieuwjaarsborrel 2024, hebben we een jaar vooruitgeschoven naar januari 2025. Ook vanuit de gedachte om elkaar eerst beter te leren kennen middels de diverse activiteiten.

Nieuwe ideeën zijn en blijven welkom. Wanneer je zin hebt om mee te helpen met een activiteit, laat het ons a.u.b. weten. Er zijn, met name tijdens de oefen- en praktijkmomenten, altijd extra mensen (handjes) nodig. Dit vanuit het oogpunt dat samen leren, wenselijk maar ook erg gezellig is. Het sociale contact is immers een van de uitgangspunten van Fotoclub Maashorst. Daarnaast wordt gestimuleerd dat men spontaan themagroepjes gaat vormen waarin mensen met dezelfde interesses ervaringen met elkaar kunnen delen. Hierdoor kunnen in de loop van de tijd mogelijk (huiskamer)groepjes worden gevormd op het gebied van bijvoorbeeld: urban, sport, natuur, macro, architectuur, creatief, evenementen, audiovisueel etc. Kortom een interessant en uitdagend najaar en 2024.

Tekst: Ton Nolte

Meest recente nieuwsberichten

Spektakel in het Sportpark

Na al het vuurwerkspektakel in de lucht op oudjaarsavond, verplaatste de lichtshow voor de fotoclub een beetje dichter naar de grond. Een groep geïnteresseerde leden

Magazine UdenaardeToekomst

Afgelopen week is er weer een themanummer uitgekomen van het magazine UdenaardeToekomst. Ditmaal is er voor het thema ‘creativiteit’ gekozen. Fotoclub Maashorst staat er ook

Ingezonden foto’s Sint Jan

Verzorgings- en verpleeghuis Sint Jan in Uden heeft met de start van het nieuwe jaar, opnieuw een verzameling van bijzondere foto’s in de gang hangen.

Aanmelden Nieuwsbrief

Ieder kwartaal brengt Fotoclub Maashorst een informatieve, digitale Nieuwsbrief uit met daarin de laatste ontwikkelingen en activiteiten. Meld je vandaag nog aan!

error: Content is protected !!