Logo Fotoclub Maashorst
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Over ons

Doelstelling?

De doelstelling van Fotoclub Maashorst is het bevorderen van de fotografie in de ruimste zin van het woord. Het op een laagdrempelige manier samen bezig zijn met een leuke hobby, die voor iedere startende amateurfotograaf maar ook de gevorderde (semiprofessionele) fotograaf toegankelijk moet zijn. Meer in detail: het volgen van techniek, trends en ontwikkelingen op fotogebied in het algemeen en vertalen naar zinvolle activiteiten gemeten naar de behoefte van de clubleden. 

Onze gezamenlijk missie daarbij is: ‘Sociaal contact door middel van fotografie’, waarbij het enthousiasmeren en inspireren van de leden voorop staat. Gezelligheid staat dan ook hoog in ons vaandel.

Het doel voor het eerste jaar is het oprichten van een fotoclub met maximaal 75 (actieve) leden, zowel uit de gemeente Maashorst als daarbuiten. Download hier onze brochure.

Wat bieden wij?

Fotoclub Maashorst wil bovengenoemde doelstellingen bereiken door middel van het houden van bijeenkomsten en het organiseren van activiteiten zoals: het samen fotograferen, houden van (HDAV)presentaties, uitnodigen van gastsprekers, organiseren van foto-excursies en/of -exposities en het geven van uitleg over techniek en digitale instructies etc.

De vereniging werkt in een los verband aan uiteenlopende activiteiten, passend bij de verschillende soorten fotografie die de leden beoefenen. Veelal wordt ook het aanleren van fotografische vaardigheden ondersteund. Afhankelijk van de aanwezigheid en het enthousiasme van de leden, kunnen ook grotere activiteiten worden uitgevoerd, die een langlopende organisatie vragen en waar misschien ook meer geld voor nodig is. Het fototechnisch niveau zal van laag tot hoog zijn.

Onze leden

Geen vereniging kan functioneren zonder inzet van leden die vrijwillig een of meerdere taken op zich willen nemen. Zowel het bestuur als de leden van Fotoclub Maashorst zijn allemaal vrijwilligers. Om bijeenkomsten, evenementen en projecten etc. te kunnen organiseren hebben we actieve leden ( vrijwilligers) nodig. Jij kunt ons daarbij helpen door jezelf vandaag nog aan te melden als lid van Fotoclub Maashorst. Het bijzondere daarvan is dat je jouw ervaring met andere fotografen kunt delen. Samen kun je immers van elkaar leren. Binnen de fotoclub komen diverse expertises bij elkaar.

Het bestuur

Het bestuur van Fotoclub Maashorst bestaat uit de volgende personen:

Anne Eikelboom-Scheffers (voorzitter)
Peter Theunisz (secretaris)
Ron van den Berghe (penningmeester)
Gerwin van Nuland (bestuurslid)
Ton Nolte (bestuurslid)

Samenwerking

Fotoclub Maashorst leeft niet op een eiland en wil graag contacten onderhouden met collega fotoclubs uit de omgeving. Daarnaast kunnen er projecten voor en samenwerkingsverbanden met allerlei maatschappelijke organisaties worden geïnitieerd. Denk aan het geven van lezingen, presentaties en foto-opdrachten ten behoeve van non-profit organisaties.

(Financiële) middelen

Als vereniging is noodzakelijk om (financiële) middelen te hebben. Denk aan het betalen van de huur van het clubgebouw de Groenhoeve, verzekeringen, inschrijving Kamer van Koophandel en onderhoud van de website etc. Een groot deel van de kosten wordt betaald uit de te innen contributie. Facultatieve activiteiten (excursies e.d.) worden door de leden op individuele basis betaald. De ‘middelen’ kunnen, naast geld, ook uit Public Relations (PR), de inzet van de eigen leden en overleg en samenwerking met instanties bestaan. Er dient een evenwichtige samenhang tussen de hierboven genoemde middelen te zijn. In de nog op te stellen begroting van 2023 wordt meer inzicht gegeven in de inkomsten en uitgaven van Fotoclub Maashorst. Het kapitaal van de vereniging is in de eerste plaats de kennis, de inzet en de vaardigheden van de leden.

error: Content is protected !!